Nguyễn Phương Trà

Gia đình thứ hai Trời tham gia chuyến đi này , con hân là một dua a tôi hoặc có lẽ là muốn nói nhưng không có chủ đề và con , nhát khi đứng trưỐC đàm đông Tuy nghe Có phần không – thể – tin – đuợc bởi cô là trong mắt mọi người trong đoàn , con năng động và sở nối gn rất nhiều . Lúc đầu , con thực sự không muốn tham gia chuyến đi này vì trong đoàn này con không quen biết một ai cả và làm quen thì quả là một thủ thành đối với con . Nhưng sau chuyến đi này , con đã có rất nhiều trải nghiệm được làm rất nhiều bài tập nhóm gùp con có thêm nhiều kĩ năng an và đa cho con học hỏi được rất nhiều điều hay mà Có lẽ nếu như con không tham gia chuyến đi này thì con sẽ không bao giờ tìm hiểu những điều đó và như thế thì quả là rất phí. Con cũng được khám phá và đặt ra các TỤC tiêu cho VỚC IPO của mình rồi thuyết trình về nó . Khi lên thuyết trình , con đã rất runnhung giữ trong lòng và cố gắng không để lộ ra bằng cách cười suốt cả quá trình diễn thuyết Rồi con nhận ra rằng mình cũng là tự n – điêu đó làm con vui lâmli Can sẽ không bao giờ quên lúc đó đâu đi ạ ! Trong chuyến đi này , đối với con rọi người không phai . những người đi cùng đoàn nữa mà thay vào đó là một đại gia đình ! Mọi người đã luôn đối xử với con nhu em gái . Chuyến đi đà cho con những người anh người chị thật tuyệt vời mà con luôn mong có được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *