Phần nhật ký đoàn dành cho người thân, bạn bè của các thành viên tham dự trại hè của chúng tôi qua các năm. Quý vị hãy đăng ký tham dự vào group để xem nhật ký bằng hình ảnh hoạt động hàng ngày của chúng tôi.

Trải nghiệm du học Úc hè 2017 đoàn tháng 6 | Đường link tới Facebook group

Trải nghiệm du học Úc hè 2017 đoàn tháng 7 | Đường link tới Facebook group

Trải nghiệm du học Úc hè 2018 đoàn tháng 6 | Đường link tới Facebook group

Trải nghiệm du học Úc hè 2018 đoàn tháng 7 | Đường link tới Facebook group

Trải nghiệm du học Úc hè 2019 | Đường link tới Facebook group